REACH/KKDIK/UK REACH/US TSCA/BPR/CLP

Regulamentele cu privire la pericolele substantelor chimice au fost adoptate la nivelul statelor si comunitatii europene pentru a imbunatati protectia sanatatii umane si a mediului fata de riscurile pe care le pot prezenta substantele chimice, sporind in acelasi timp competitivitatea industriei chimice. Acesta promoveaza, de asemenea, metode alternative de evaluare a pericolelor substantelor pentru a reduce numarul de teste pe animale. 

In principiu, regulamentele se aplica pentru toate substantele chimice, nu numai pentru cele utilizate in procesele industriale, ci si pentru cele din viata noastra de zi cu zi, de exemplu din produsele de curatare, vopsele precum si din articole precum imbracaminte, mobilier si aparate electrocasnice. Pentru a respecta aceasta obligatie, intreprinderile trebuie sa identifice si sa administreze riscurile legate de substantele pe care le produc si le introduc pe piata. Ele trebuie sa demonstreze ca substanta poate fi utilizata in conditii de siguranta si sa comunice utilizatorilor masurile de gestionare a riscurilor.

Implementarea regulamentelor/directivelor privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea, si restrictionarea substantelor chimice

  • Analiza modificarilor legislative
  • Selectarea modificarilor de reglementare specifice activitatii importatorului / producatorului / utilizatorului din aval
  • Elaborarea chestionarelor pentru actualizarea informațiilor despre activitatea desfasurata
  • Informari trimestriale privind modificari legislative
  • Analiza si feedback cu privire la documentatia elaborata (FDS, RSC, conform structurii recomandate conform normelor in vigoare)
  • Sesiune de instruire cu privire la cerințele REACH
  • Inregistrarea substantei in IUCLID / REACH / SCIP