Fonduri nerambursabile

 • Pregatirea si optimizarea planului de afaceri si a strategiei de dezvoltare pentru noi proiecte de investitii in Romania;
 • Consultanta pentru structurarea si optimizarea proiectelor in concordanta cu instrumentele disponibile de finantare publica;
 • Consultanta si studii specifice (planuri de afaceri, studii de piata, studii de fezabilitate, modelare financiara) privind mediul de afaceri romanesc;
 • Consultanta si asistenta în elaborarea:
  • Cererii de finantare;
  • Planului de Afaceri;
  • Studiilor de fezabilitate (Analiza Cost-beneficiu);
  • Analizelor de risc;
  • Documentele anexa la Cererea de finantare.
 • Consultanta si asistenta pentru obtinerea finantarii din surse publice ca:
  • Fonduri structurale Europene/Instrumente financiare de investitii ;
  • Ajutoare de Stat;
  • Mecanismul de Redresare si rezilienta
  • Fonduri comunitare ale Uniunii Europene (precum Orizont Europa, Green Deal, Just Transition Fund, InvestEU);
  • Programe nationale;
  • Fonduri Elvetiene;
  • Fonduri Norvegiene si fonduri ale mecanismului Spatiului Economic European;
  • Alte fonduri europene si/sau internationale.
 • Activitati de coordonare, monitorizare si raportare in timpul implementarii;
 • Planificarea si implementarea activitatilor;
 • Pregatirea cererilor de plata;
 • Pregatirea cererilor de rambursare;
 • Pregatirea rapoartelor de progres;
 • Activitati specifice de informare si publicitate;
 • Asistenta în pregatirea documentelor administrative specifice.