Perioada de programare 2021-2027 -Fonduri nerambursabile nationale

Cadrul financiar multianual este reglementat cu fiecare Stat Membru printr-un Acord de Parteneriat, incheiat la fiecare 7 ani. Regulamentul de stabilire a cadrului financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 prevede pentru UE-27 un buget pe termen lung de 1 074,3 miliarde EUR la preturile din 2018, inclusiv integrarea Fondului european de dezvoltare. Impreuna cu instrumentul de redresare Next Generation EU in valoare de 750 de miliarde EUR, acest buget va permite UE sa asigure in anii urmatori o finantare in valoare de 1,8 mii de miliarde EUR, pentru a sprijini redresarea in urma pandemiei de COVID-19 si prioritatile pe termen lung ale UE in diferite domenii de politica.

Abordare strategica – Sunt definite 5 Obiective ale Politicii de Coeziune

Pentru perioada 2021-2027 Romania va avea disponibile 8 programe operationale:

  • Programele Operationale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR)
  • Programul Operational Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare (POCIDIF)
  • Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD)
  • Programul Operational Transport (POT)
  • Programul National de Sanatate (multifond) (PNS) / Programul Operational de Sanatate (POS)
  • Programul Operational Capital Uman (POCU)
  • Programul Operational Combaterea Saraciei (POCS)
  • Programul Operational Asistenta Tehnica (multifond) (POAT)