Scheme de ajutor de stat

Obiectivul ajutorului de stat regional este de a sprijini dezvoltarea economica si crearea de locuri de munca in regiunile cele mai defavorizate ale Europei.
In termeni generali, ajutorul de stat inseamna orice ajutor (indiferent de forma sa) acordat unor anumite intreprinderi (actori care desfasoara activitati economice) de catre autoritatile publice. In masura in care acest tip de ajutor denatureaza concurenta si afecteaza comertul, acesta nu este compatibil cu piata interna, cu exceptia cazurilor in care tratatele prevad altfel.

Normele stabilite in orientari formeaza baza pentru elaborarea de catre Statele Membre a unor harti ale ajutorului regional in care sa poata identifica: (1) zonele in care intreprinderile pot primi ajutor de stat regional; si (2) intensitatea acelui ajutor.

Orientarile se aplica, in principiu, tuturor sectoarelor de activitate economica cu exceptia urmatoarele activitati:

  • sectoarele in care ajutorul regional nu este compatibil cu piata interna: siderurgia si fibrele sintetice;
  • sectoarele in care ajutorul face obiectul unor instrumente juridice specifice si/sau a altor orientari privind ajutorul de stat: pescuit si acvacultura, agricultura (cu anumite exceptii specifice), transporturi, aeroporturi, energie;
  • activitatile considerate incompatibile cu piata interna, cu exceptia cazului in care conditiile generale prevazute in orientari si conditiile specifice suplimentare sunt indeplinite: retele in banda lata si infrastructurile de cercetare.

In Romania, in prezent sunt deschise 2 scheme de ajutor de stat, gestionate la nivelul Ministerului de Finante:

  • Hotararii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major in economie, cu modificarile si completarile ulterioare
  • Hotararii Guvernului nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat care promoveaza dezvoltarea regionala prin crearea de locuri de munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

Intensitatea cofinantarii pentru regiunile din tara sunt reprezentate in harta de mai jos: